Hestelov

Loven om at holde hest

Så er Hesteloven vedtaget!

Dagen i dag har hele hestesektoren ventet på siden 2007 – nu er hesteloven revideret, og det betyder landets hesteejere ikke står foran en investering på 3 til 4 milliarder for at overholde rigide regler Det er en god dag i dag for hele hestesektoren. Hesteloven, er nu blevet revideret, og det betyder ikke en forringelse […]

Hesteloven er trådt i kraft

Den reviderede version af Lov om Hold af Heste trådte i kraft lørdag den 1. juli, mens de mest afgørende ændringer er gjort gældende fra februar 2017 Glædeligt for både klubber og hestevelfærd – Vi glæder os over, at vi nu har fået vedtaget en rigtig god lov til gavn for både hestevelfærden og rideklubber. […]

Ny hestelov fjerner dyre krav til stalden

I dag begynder Folketingets behandling af et lovforslag om ændring af lov om hold af heste. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sender i dag sit bud på en ændring af loven om hold af heste til førstebehandling i Folketinget. Loven skal justere en række regler, der skal træde i kraft i 2020 – regler, […]