Hestelov

Loven om at holde hest

Dagen i dag har hele hestesektoren ventet på siden 2007 – nu er hesteloven revideret, og det betyder landets hesteejere ikke står foran en investering på 3 til 4 milliarder for at overholde rigide regler

Det er en god dag i dag for hele hestesektoren. Hesteloven, er nu blevet revideret, og det betyder ikke en forringelse af hestevelfærden, men i høj grad en forbedring for hesteejere og hestesektoren generelt. På SEGES Heste er chefkonsulent Jørgen Kold glad og lettet i dag, de senere års nedgang i hestesektoren er nu bremset op, og hesteejerne kan igen trække vejret lidt friere.

Det har kostet heste og arbejdspladser

– Det er uhyggeligt lang tid det har taget, at få revideret Hesteloven, indleder Jørgen Kold, og han fortsætter: – Det har kostet i hesteholdet og i arbejdspladser, men det tænker vi ikke så meget på i dag, for det er en glædelig dag. Vi ved dog, at der er forsvundet 30.000 heste fra hestebestanden herhjemme, og det koster 3.000 arbejdspladser. Det er dog ikke alene Hesteloven, som er skyld i dette fald, også den økonomiske krise har haft en betydning, men hvor vi så samfundet generelt komme over krisen på kortere tid, så har det ikke været tilfældet i hestesektoren.

– Vi har kunnet mærke det i vores rådgivning, og kunnet se det tydeligt i nedgangen i bedækningstallene. Og hvad skete der så sidste år, da ministeren i slutningen af januar bebudede, at nu skulle loven laves om og de rigide lovkrav lempes? Siden da har vi haft en fremgang på 9% – nu tør vi igen, så nu kommer væksten.

Problemerne med lån til ombygning i landdistrikterne har også givet hesteejeren søvnløse nætter, for såfremt de strammede krav til stalden ville træde i kraft i 2020, hvor skulle pengene til ombygning så komme fra?

Mulighed for vækst

Før krisens indtog i 2007 – 2008 var der god vækst i hestesektoren, så kom Hesteloven og den økonomiske krise, og siden da er bedækningstallet og dermed også aktiviteterne i hesteavlen styrtdykket. At Hesteloven nu er blevet revideret kommer til at betyde meget for hestesektoren, det giver os mulighed for vækst igen, understreger Jørgen Kold, hos SEGES Heste har man lavet en beregning der viser, at der skulle investeres mellem 3 og 4 milliarder herhjemme for at leve op til kravene i Hesteloven, og som adskillige fagfolk har…

Læs hele artiklen om “Så er Hesteloven vedtaget!” her: http://www.ridehesten.com/nyheder/sa-er-hesteloven-vedtaget/44354