Hestelov

Loven om at holde hest

I dag begynder Folketingets behandling af et lovforslag om ændring af lov om hold af heste.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sender i dag sit bud på en ændring af loven om hold af heste til førstebehandling i Folketinget.

Loven skal justere en række regler, der skal træde i kraft i 2020 – regler, der kan medføre så store økonomiske byrder, at de kan være svære at efterkomme for ejere af rideskoler og andre hestehold.

De eksisterende krav ville betyde, at mange ejere af hestestalde ville blive tvunget ud i dyre ombygninger, der ville få dem til at dreje nøglen om og låse stalddøren for bestandig.

– Loven skal selvfølgelig sikre, at hestene fortsat har det godt i deres stalde. Men den giver ingen mening, hvis den samtidig gør det så dyrt at holde heste, at det kan være svært at få til at hænge sammen økonomisk. Derfor håber jeg, at Folketinget vil være med til at rydde op i reglerne, så rideskolerne ikke skal rammes af rigide krav til, hvor store vinduer, der skal være i en stald, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ændringen af hesteloven skal…

Læs hele artiklen om “Ny hestelov fjerner dyre krav til stalden” her: http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-hestelov-fjerner-dyre-krav-til-stalden/