Blog

I dag begynder Folketingets behandling af et lovforslag om ændring af lov om hold af heste.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sender i dag sit bud på en ændring af loven om hold af heste til førstebehandling i Folketinget.

Loven skal justere en række regler, der skal træde i kraft i 2020 – regler, der kan medføre så store økonomiske byrder, at de kan være svære at efterkomme for ejere af rideskoler og andre hestehold.

De eksisterende krav ville betyde, at mange ejere af hestestalde ville blive tvunget ud i dyre ombygninger, der ville få dem til at dreje nøglen om og låse stalddøren for bestandig.

– Loven skal selvfølgelig sikre, at hestene fortsat har det godt i deres stalde. Men den giver ingen mening, hvis den samtidig gør det så dyrt at holde heste, at det kan være svært at få til at hænge sammen økonomisk. Derfor håber jeg, at Folketinget vil være med til at rydde op i reglerne, så rideskolerne ikke skal rammes af rigide krav til, hvor store vinduer, der skal være i en stald, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ændringen af hesteloven skal…

Læs hele artiklen om “Ny hestelov fjerner dyre krav til stalden” her: http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-hestelov-fjerner-dyre-krav-til-stalden/

Den reviderede version af Lov om Hold af Heste trådte i kraft lørdag den 1. juli, mens de mest afgørende ændringer er gjort gældende fra februar 2017

Glædeligt for både klubber og hestevelfærd

– Vi glæder os over, at vi nu har fået vedtaget en rigtig god lov til gavn for både hestevelfærden og rideklubber. Loven i dens oprindelige form ville have betydet, at mange rideklubber måtte dreje nøglen om pga. enorme økonomiske udgifter til at opfylde ombygningskrav, som i vores optik var urimelige. Vi og de øvrige hesteorganisationer har gennem flere år arbejdet hårdt på at få revideret loven, og derfor glæder det os, at arbejdet nu har båret frugt. Det betyder, at vores klubber kan følge med uden at gå på kompromis på hestevelfærden, siger Ulf Helgstrand, formand for Dansk Ride Forbund, og tilføjer:

– Vi havde håbet på, at man med revision af loven fik indført et krav om, at heste skal holdes med artsfæller, da heste er flokdyr. Det blev ikke indført i denne omgang, men Miljø- og Fødevareministeriet vil inden for en periode på tre år foretage en undersøgelse, der skal kunne give en indikation af hvor mange heste, der holdes enkeltvis, for herefter at vurdere, om der er behov for at indføre et egentligt krav om, at et hestehold skal bestå af minimum to heste, lyder det fra Ulf Helgstrand.

I lovens oprindelige form betød kravene til ex. lysindfald, boksstørrelse og loftshøjde at rigtig mange rideklubber og andre hestehold stod overfor meget økonomisk tunge ombygninger for at kunne leve op til lovkravene – ombygninger, der i nogle tilfælde drejede sig om få cm. Dette på trods af, at kravene ikke er dokumenteret som afgørende for bedre hestevelfærd.

I 2015 vurderede daværende Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) at flere af kravene var for…

Læs hele artiklen om “Hesteloven er trådt i kraft” her: http://www.ridehesten.com/nyheder/hesteloven-er-tradt-i-kraft/45339

Dagen i dag har hele hestesektoren ventet på siden 2007 – nu er hesteloven revideret, og det betyder landets hesteejere ikke står foran en investering på 3 til 4 milliarder for at overholde rigide regler

Det er en god dag i dag for hele hestesektoren. Hesteloven, er nu blevet revideret, og det betyder ikke en forringelse af hestevelfærden, men i høj grad en forbedring for hesteejere og hestesektoren generelt. På SEGES Heste er chefkonsulent Jørgen Kold glad og lettet i dag, de senere års nedgang i hestesektoren er nu bremset op, og hesteejerne kan igen trække vejret lidt friere.

Det har kostet heste og arbejdspladser

– Det er uhyggeligt lang tid det har taget, at få revideret Hesteloven, indleder Jørgen Kold, og han fortsætter: – Det har kostet i hesteholdet og i arbejdspladser, men det tænker vi ikke så meget på i dag, for det er en glædelig dag. Vi ved dog, at der er forsvundet 30.000 heste fra hestebestanden herhjemme, og det koster 3.000 arbejdspladser. Det er dog ikke alene Hesteloven, som er skyld i dette fald, også den økonomiske krise har haft en betydning, men hvor vi så samfundet generelt komme over krisen på kortere tid, så har det ikke været tilfældet i hestesektoren.

– Vi har kunnet mærke det i vores rådgivning, og kunnet se det tydeligt i nedgangen i bedækningstallene. Og hvad skete der så sidste år, da ministeren i slutningen af januar bebudede, at nu skulle loven laves om og de rigide lovkrav lempes? Siden da har vi haft en fremgang på 9% – nu tør vi igen, så nu kommer væksten.

Problemerne med lån til ombygning i landdistrikterne har også givet hesteejeren søvnløse nætter, for såfremt de strammede krav til stalden ville træde i kraft i 2020, hvor skulle pengene til ombygning så komme fra?

Mulighed for vækst

Før krisens indtog i 2007 – 2008 var der god vækst i hestesektoren, så kom Hesteloven og den økonomiske krise, og siden da er bedækningstallet og dermed også aktiviteterne i hesteavlen styrtdykket. At Hesteloven nu er blevet revideret kommer til at betyde meget for hestesektoren, det giver os mulighed for vækst igen, understreger Jørgen Kold, hos SEGES Heste har man lavet en beregning der viser, at der skulle investeres mellem 3 og 4 milliarder herhjemme for at leve op til kravene i Hesteloven, og som adskillige fagfolk har…

Læs hele artiklen om “Så er Hesteloven vedtaget!” her: http://www.ridehesten.com/nyheder/sa-er-hesteloven-vedtaget/44354

I forbindelse med vedtagelse af ændring af Lov om Hold af Heste i februar 2017 har SEGES Heste udarbejdet en guide, der skitserer lovgivningen samt indeholder hjælp til fortolkning.

Her er linket til “Guide til Lov om Hold af Heste” fra Seges: https://www.landbrugsinfo.dk/heste/lovgivning/sider/startside.aspx